INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

 

PRZEDMIOT WYKŁADAJĄCY
Antropologia filozoficzna Ks. dr Wojciech Wojtyła
Biblistyka – Nowy Testament: Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła Ks. dr Sławomir Czajka
Biblistyka – Nowy Testament: Ewangelie Ks. dr Zbigniew Niemirski
Biblistyka – Nowy Testament: Pisma Janowe Ks. dr Sławomir Czajka
Biblistyka – Stary Testament: Księgi historyczne i Pięcioksiąg Ks. dr Jacek Kucharski
Biblistyka – Stary Testament: Księgi Mądrościowe Ks. dr Jacek Kucharski
Biblistyka – Stary Testament: Prorocy Ks. dr Zbigniew Niemirski
Biblistyka – Stary Testament: Psalmy Ks. dr Jacek Kucharski
Etyka Ks. dr Wojciech Wojtyła
Filozofia Boga Ks. dr Daniel Swend
Filozofia przyrody Ks. dr Wojciech Wojtyła
Historia filozofii Ks. dr Paweł Gogacz
Historia Kościoła Ks. dr Rafał Piekarski
Historia sztuki chrześcijańskiej Ks. dr Michał Krawczyk
Katolicka nauka społeczna (KNS) Ks. dr Andrzej Jędrzejewski
Liturgika Ks. dr Tomasz Herc
Logika Ks. dr Wojciech Wojtyła
Metafizyka Ks. dr Paweł Gogacz
Misjologia Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Muzyka kościelna Ks. mgr Andrzej Zarzycki
Patrologia Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Prawo kanoniczne

Ks. dr hab. Jerzy Adamczyk,
Ks. dr Dariusz Konieczny,
Ks. dr Mariusz Wilk

Religiologia / Religioznawstwo

Ks. dr Daniel Swend,
Ks. dr Marcin Dąbrowski

Socjologia religii Ks. dr Andrzej Jędrzejewski
Teologia dogmatyczna – Bóg jeden i Stwórca

Ks. dr Maciej Korczyński,
Ks. dr Marcin Dąbrowski

Teologia dogmatyczna – Charytologia i Pneumatologia Dr Monika Drążyk
Teologia dogmatyczna – Chrystologia i Soteriologia

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa,
Dr Monika Drążyk

Teologia dogmatyczna – Eklezjologia i Mariologia Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Teologia dogmatyczna – Protologia i Eschatologia

Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński,
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz,
Ks. dr Marcin Dąbrowski

Teologia dogmatyczna – Sakramentologia Ks. dr Marcin Dąbrowski
Teologia dogmatyczna – Trynitologia Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Teologia duchowości

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski,
Ks. dr Piotr Walkiewicz

Teologia duchowości – Teologia duchowości wychowawców Ks. dr Piotr Walkiewicz
Teologia ekumenizmu

Ks. prof. dr. hab. Marek Jagodziński,
Ks. dr Maciej Korczyński,
Ks. dr Marcin Dąbrowski

Teologia fundamentalna – Chrystologia i Eklezjologia Ks. dr Daniel Swend
Teologia moralna fundamentalna ogólna Ks. dr Jarosław Wojtkun
Teologia moralna – Bioetyka Ks. dr Jarosław Wojtkun
Teologia moralna szczegółowa – życia osobistego Ks. dr Jarosław Wojtkun
Teologia moralna szczegółowa – życia społecznego Ks. dr Jacek Mizak
Teologia pastoralna Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Teoria poznania Ks. dr Paweł Gogacz
Wstęp do filozofii Ks. dr Paweł Gogacz
Wstęp do teologii Ks. dr Marcin Dąbrowski
Wstęp ogólny do Pisma Świętego Ks. dr Sławomir Czajka
Dydaktyka ogólna Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Pedagogika ogólna Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
Pedagogika specjalna Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
Psychologia ogólna i osobowości Ks. dr Konrad Wójcik
Psychologia rozwojowa i wychowawcza Mgr Agnieszka Siczek
Dydaktyka i metodyka katechezy Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Dydaktyka katechezy Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Metodyka katechezy Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Katechetyka fundamentalna Ks. dr Sławomir Molendowski
Katechetyka materialna Ks. dr Stanisław Piekielnik
Katechetyka specjalna Ks. dr Dariusz Frydrych
Katechetyka szczegółowa Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Dydaktyka i metodyka katechezy – ćwiczenia

Mgr Ewa Majcher,
Dr Jolanta Strojek,
Mgr Aneta Wrzesień,
Mgr Katarzyna Kosmala

Katechetyka – ćwiczenia

Ks. dr Dariusz Frydrych,
Ks. dr Sławomir Molendowski,
Ks. dr Stanisław Piekielnik

Metodyka pracy naukowej Ks. dr Daniel Swend
Proseminarium Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Seminarium naukowe

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz,
Ks. prof. dr. hab. Marek Jagodziński

Lektorat: J. łaciński Ks. mgr Andrzej Wąsik
Lektorat: J. obcy Mgr Małgorzata Tatar
  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg