INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

 

Student Akademii Katolickiej w Warszawie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi.

 

Informacje o wnioskach o stypendia pomocy materialnej (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów):

 

Informacje o pomocy materialnej dostępne są na stronach Akademii Katolickiej w Warszawie:

 

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje:

 

Pozostałe akty prawne:

 

 

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg